Zo krijg je vrede in de wereld!

  

Al vele jaren brandt de wereld zich aan het woord vrede. De betekenis van het woord is al even lastig als het realiseren ervan!

 

 

''

Dat het meer is dan geen oorlog was me al duidelijk. Maar door het woord anders te interpreteren kwam ik tot een verrassende ontdekking!

De diepere betekenis van het 5-letterwoord is namelijk een toestand van rust en harmonie, voor mens, dier en al wat leeft en is. En juist dit trok mijn interesse, want wat zorgt ervoor dat deze toestand van rust en harmonie er is?

''

Deze vraag bracht me bij de volgende logische zienswijze! Dat vrede n.l. "simpelweg" bepaald door een reeds van basisfactoren! Het zijn er 35 tot 40 en ik noem ze de grondwaarden van de vrede! In de linkerkolom hiernaast zie je de grondwaarden afgebeeld.

En geloof het nu of niet, deze grondwaarden kan je toetsen aan jezelf, je bedrijf, je vereniging, je religie, je school, je politieke partij, je land, je regeringsleider, ja op alles waar één of meer mensen bij betrokken zijn! Wauw!!

Download gratis de e-afbeeldingen van "Zet vrede op de kaart!"

''

E-book Zo kom je op nummer 1 in de Managementboek bestseller top 100

 

Maar dat is nog niet alles. Ik bedacht me dat er met deze woorden nog meer aan de hand is. Onlangs las ik over een Japanse wetenschapper die de effecten van woorden en gedachten had getest. Lees meer over dat onderzoek en de kracht van woorden en gedachten op de pagina De kracht van woorden. Dat iedereen er ook wat aan zal hebben, er profijt van heeft.  : dsfaadsfasdfdasf

“Vriendelijke woorden zijn soms kort, maar hun echo sterft nooit uit”, een prachtig citaat van Moeder Teresa, “Veel wijsheid ligt in korte woorden besloten, een citaat van Sophocles, Grieks dichter en "Woorden zijn de adem van de ziel", van Pythagoras, Griekse filosoof!

happy_people_small.jpg

Veel succes met de vrede en haar grondwaarden

André J.F. Welbergen

''Toch is het gek: oorlogen lijken wel zo oud als de mensheid zelf. Zelfs in de oudste boeken die de grootste religieuze stromingen delen – de Torah, het Oude Testament – zijn de verhalen doorspekt met de verheerlijking van geweld.

Onder de bezielende aanvoering van God werden heel wat volkeren de pan in gehakt. Als God toevallig aan jouw kant stond, dat was het een vrijbrief om de ‘anders-gelovigen’ een kopje kleiner te maken.

''

Sluit jij je ogen voor onderstaande foto ?

''

Onder invloed van wat verhevener zielen als Boeddha en Jezus, en wellicht ook een stukje evolutie naar betere versies van onszelf, zijn we langzamerhand in gaan zien dat God juist de Liefde zelf is en dat we onszelf schaden wanneer we onze medemens schaden.

Het Godsbeeld veranderde van het haast demonische ‘wie niet mét mij is, is tegen mij’ naar de humanere insteek van ‘heb uw naaste lief als uzelf’. Ook de oude Griekse wijsgeren Socrates en Plato kwamen met hun gefilosofeer al tot de conclusie dat een mens niet gelukkig kan zijn in de schaduw van andermans ongeluk.

Maar kennelijk hebben toch heel veel lieden ergens een afslag gemist en schrijven zij hun eigen voortzetting van het Oude Testament. Lastige materie, want hoe doorbreek je een gedachtengoed dat uitgaat van het gegeven dat God niet tegelijk voor álle mensen op de wereld is?

Het is dat gebrek aan die gedachte van eenheid dat zorgt voor zoveel verdeeldheid.

Ons verleden heeft ons gemaakt tot wat we nu geworden zijn, maar de toekomst maakt uit wat we uiteindelijk zullen worden. En daarom is het misschien goed om niet telkens eenzelfde rondje te lopen, maar je af te vragen welk licht, welk ideaal, welk plan je werkelijk volgt. Want alleen een stap vooruit brengt je verder.

Ik heb een vriendin die mij niet realistisch vindt in de gedachte dat er ooit vrede zal zijn op aarde en de gedachte dat liefde alles heelt al evenmin. Op haar manier heeft ze vast gelijk. Maar als ieder zo denkt, laten we dan niet te vroeg de moed zakken?

Nee, wereldvrede is ook bepaald (nog) geen realiteit, maar ik denk en hoop nog steeds dat het uiteindelijk toch in de aard van de mens ligt om die liefde en vrede in zichzelf te herkennen en uit te dragen. En als we, ieder voor zich en samen met elkaar, nu zorgen voor vrede in onze kleine kring en dat uitstralen, dan hoeft die kring alleen maar groter te worden. Als we denken dat het kan, dan komt het vanzelf een stapje dichterbij! Of in ieder geval dichterbij onszelf…

Toch, als je het nieuws erop naleest, dan zou de vraag of er nog geloof is in de goedheid van de mens je somber kunnen stemmen. Behalve dat de wereld hier en daar gekweld wordt door ziektes en natuurrampen, wordt ‘de mens’ voornamelijk gekweld door zichzelf.

Dagelijks vallen er talloze onschuldige slachtoffers, gevallen vanwege de zucht naar macht van enkelen die het voor het zeggen hebben. Maar de sterksten in een oorlog zijn naar mijn idee diegenen die zich voor vrede inzetten. Dat zijn de echte winnaars.

''

‘Haat wordt niet door haat overwonnen, haat wordt door liefde overwonnen’ sprak Boeddha lang geleden al. We zijn vele eeuwen verder en wat heeft de evolutie ons gebracht? Als ‘de Mens’ iets tussen aap en engel in is, dan hebben we nog een lange weg te gaan. En toch geloof ik in de kracht van liefde, de Liefde die alles overwint. Het is onze bron en onze bestemming. We zijn er niet voor niets uit voortgekomen.

In de overtuigingen van ‘gelijke energie trekt aan’ en ‘dat wat je aandacht geeft, groeit’ geloof ik beslist dat een collectieve aandacht en gebed voor vrede ons vooruit zal helpen.

''

“Vrede verbindt. Voor vrede is moed nodig. De moed om te geloven dat vrede mogelijk is, om tegen de stroom in te roeien en je uit te spreken en toch door te gaan. Iedereen ter wereld kan iets voor vrede doen, maar daar is durf voor nodig. De durf om de vrede te bezingen, van de daken te schreeuwen en op de muren te schrijven. De durf om de politiek ter verantwoording te roepen en over je eigen grenzen heen te kijken. De durf om mensen aan te spreken en uit te nodigen om mee te doen, ongeacht iemands achtergrond. Vrede is van ons allemaal. Iedereen die in vrede gelooft, kan iets voor vrede doen.”Ik lees ergens dat het vandaag `Gebedsdag voor de vrede` is. Een dag om stil te staan bij vrede, of nog steeds het gebrek eraan. Het is een initiatief dat niet gebonden is aan een enkele religie. Sterker nog: het heeft de subtitel ´interreligieus´. Dat is tegelijkertijd even frappant als logisch: religies pretenderen vaak vrede uit te willen dragen, maar ik denk dat er pas sprake van kan zijn als ieder inziet dat het ons allemaal betreft, en ieders geloof -of juist het ontbreken ervan- respecteert.

''

Het deed me denken aan een ervaring die ik eerder had. Of noem het inzicht misschien: Genoodzaakt door het slechte weer en tegen mijn gewoonte in, reisde ik van de week met de tram naar huis. En dat is dan best een belevenis!

Gek toch, om te merken dat in zo een volgepakt vervoermiddel niemand een woord met elkaar wisselt. Ja, behalve dan de mensen die gezamenlijk reizen. Maar verder zit ieder zwijgzaam in de bank voor zich uit te staren of met een koptelefoon op naar muziek te luisteren. De manier waarop iedereen in de bochten van de tram mee leunt voor het tegenwicht krijgt daardoor haast iets komisch.

''

Opeens valt het me op dat er zoveel mensen om mij heen in het treinstel religieuze uitingen in een of andere vorm dragen: ik zie op een stukje arm van onder de mouw van de man die zich aan de stang naast me vasthoudt een tatoeage in de vorm van een kruis. Een stoere arm die zelf nog wat steun gebruiken kan? Het in zwart geklede meisje in ‘Gothic’-stijl die tegen de deur leunt draagt een opvallend grote rozenkrans om haar nek. Zou ze biddend de kraaltjes langsgaan? Voor een tentamen, of anderszins? De gesluierde vrouw die na mij de tram binnenstapt, loopt om de jongen met een T-shirt met Boeddha-print heen om op de bank tegenover de meneer met een keppeltje op plaats te nemen. De dame naast haar aan de raamkant heeft een boekje op schoot met een afbeelding van Jezus op de kaft. Wat zou ze erin schrijven? Even knikken ze vriendelijk naar elkaar. Meer niet. Wat zou ze bewegen, wie of wat zou hen inspireren?

Dan wordt een groepje jongeren in het achterste deel van de tramcoupé wat luidruchtig. Een oudere man probeert ze lachend en op gemoedelijke toon wat te bedaren. Zou hij vandaag al met iemand hebben gesproken?

Wat als ieder zich eens een kwart slag zou omdraaien en met elkaar in gesprek zou gaan?! Zouden zij, ik, zouden wij dan open staan voor elkaars ideeën en opvattingen?

Misschien weten we elkaar dan heel mooi aan te vullen. Of misschien ontdekken we dan ineens parallellen die we eerder niet vermoedden. Of wie weet leren we wel van elkaar. Wie weet leren we dan dat we eigenlijk allemaal niet eens zoveel van elkaar verschillen en dat dezelfde kracht ons motiveert, we benoemen hem alleen anders.

Al die mensen, alle zielen. Wat bezielt ze toch? Vrede is universeel. Dat blijft toch iets om even bij stil te staan. In gebed of in gedachten. Omdat ik denk dat wanneer we iets wensen, het ook waar kan worden. En als er sprake is van een wens van velen, collectieve intentie, dan kan het toch niet mislukken? Vrede, ieder heeft het toch in zich? Ik bid dat het waar mag zijn…..

Ongelooflijk, maar toch echt waar!

Emotie betekent letterlijk 'verstoring'. Het woord is afgeleid van het Latijnse woord emovere,  dat 'verstoren' betekent.

Liefde, vreugde en vrede zijn drie toestanden van zijn, of liever, drie aspecten van de toestand van het verbonden zijn met Zijn. Ze hebben als zodanig geen tegenpool. Dat komt omdat ze voortkomen uit iets dat het verstand te boven gaat. Emoties daarentegen, die afkomstig zijn uit het dualistische verstand, zijn onderworpen aan de wet van de tegenstellingen. Dat betekent heel gewoon dat je geen goed kunt hebben zonder slecht. En wat dus in de onverlichte, met het verstand geïdentificeerde toestand soms ten onrechte plezier wordt genoemd, is gewoonlijk de kortdurende plezierkant van de onophoudelijk afwisselende cyclus van pijn en plezier.

Je beseft ook dat alle dingen die echt belangrijk zijn - schoonheid, liefde, creativiteit, vreugde, innerlijke vrede - uit iets voortkomen dat het verstand te boven gaat.

Je krijgt dan gelijk een cadeau van ons, gratis en voor niets!

is volop in beweging en maakt soms rare sprongen, positieve maar ook erg negatieve sprongen.

Je hoeft vaak dagelijks maar het nieuws te lezen en je bent op de hoogte van vooral wat er allemaal mis is gegaan de afgelopen dagen.

Gelukkig maar Dagboek van de vrede! En we hebben er direct een leuke website van gemaakt, zodat je even lekker kan rondneusen.

Nog h

Schrijf je nu in!

''

vers en bijna niet gevuld. Maar daar kun jij verandering in brengen. Als je  hoogstwaarschijnlijk nog veel van deze kinderen kunnen leren. Over dat het niet uitmaakt hoe je eruit ziet, of wat de achtergrond van je ouders is. Over dat het niet uitmaakt waar je in gelooft of voor welke partij je bent. En dat het niet uitmaakt uit elk land je komt en tot welke bevolkingsgroep je behoort.

Kinderen zijn puur en echt. Kinderen willen niets liever dan vrede en vrijheid. Kinderen willen spelen, plezier maken, samen lachen, samen naar school lopen en ... gewoon kind kunnen zijn.

Om gewoon kind te kunnen zijn is vrede nodig!

Daarom heb ik besloten om een vrolijke campagne op te zetten met de titel "Zet vrede op de kaart!"

Ik heb een officieel dagboek laten registreren, met de naam Dagboek van de vrede. Het boek is een database, een database vol van zuiverheid, puurheid, liefde en respect.

En iedereen die begaan is met de wereld, begaan is met alle kinderen in de wereld, maar ook gewoon begaan is met alles wat wel wat liefde en respect kan gebruikkan daarin nu zijn of haar naam zetten. Het is gratis, zonder verplichtingen en kleine lettertjes!

En je krijgt er als dank ook nog een cadeau bij. jouw naam wordt ook nog eens geheel gratis ook op één van de 32 bijzondere achtergrondkleuren afgebeeld.

 

''

 

Want dat is vrede. En vergeet niet, vrede maken we samen.

Doe jij ook mee, het is maar 5 minuten of ... sluit je liever je ogen?

Hartelijke groet,

Team Kieskleur.com

 

  1. Liefde
  2. Respect
  3. Geloof
  4. Vrijheid
  5. Privé
  6. Babygeluk BZV-boeren
  7. Kim krijgt peperdure oorbellen
  8. 'Ciara zwanger van tweede kindje'
  9. Lady Gaga verwikkeld in ruzie met...
  10. Maddox weigerde reünie met Brad Pitt
Gratis en voor niets!! 
 
Bestel hier gratis jouw favoriete grondwaarde
 
Heb je 'm al gelezen?
 
Geef dan op Managementboek aan hoeveel sterren je geeft! Tnx!!
 
 

 
 
 

aardmannetje3.jpg

 

 

Al kennis gemaakt met Jimmy?

  
 
 

 

 

 

''

 

 

 


 

 

Contact

Wil je me iets vragen? 
 
Neem contact op.

 

 

 


  

  

 

Dagboek

Sta je al in het officiele Dagboek van de Vrede?
 
Ga er snel naar toe!